Privacybeleid Huis van Frie (De Sneldrukker NV)

In deze Privacyverklaring vind je informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens die wij ontvangen ondermeer door het bezoek aan onze website. Uiteraard is onze werkwijze conform de “Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer” en de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege sedert 25 mei 2018.

Respect voor jouw privacy.

Als algemeen heilig principe hanteren wij dat alle gegevens die wij over jou ontvangen enkel en alleen gebruiken voor het doel waarop ze aan ons verstrekt zijn én dat deze gegevens nooit aan andere partijen worden doorgegeven tenzij het onvermijdelijk is voor de uitvoering van een opdracht die ons is toevertrouwd.

Wie werkt met en neemt de verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens?

De Sneldrukker NV, Pas 174, 2440 Geel is als vennootschap van “Het Huis van Frie” en “Creatief Papierwerk”, de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Enkel personen verbonden met een arbeidsrelatie met de vennootschap hebben toegang tot de gegevens. De mate van betrokkenheid tot jouw gegevens is beperkt tot wat nodig is voor de uitoefening van hun taak.

Derde partijen.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven en onderhoud van onze online diensten maken we gebruik van een externe dienstverlener die op zijn beurt verplicht wordt te handelen volgens de geldende wetgeving.

Wat wordt bijgehouden aan persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die wij gebruiken om u te identificeren en contact op te nemen zoals naam, adres, email-adres, telefoonnummer en bankrekening (dit laatste enkel bij transacties via onze webwinkel).

1. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief vragen wij enkel gegevens die ons toelaten om de mail correct te verzenden. Dit kan ondermeer inhouden dat we de toegezonden informatie beperken tot de interesses die je zelf hebt opgegeven als daartoe de mogelijkheid ontstaat.

2. Gegevens die u achterlaat bij het bezoek aan onze webwinkel
De extra verkregen infomatie zoals betaalgegevens en bestelhistoriek worden voor het correct afhandelen van de aankoop en service na aankoop door ons bijgehouden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

In de regel geldt dat wij deze informatie bijhouden zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Zo houden we gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief bij zolang je ingeschreven blijft als geïnteresseerde. Bij elke nieuwsbrief krijg je de kans om uit te schrijven waarmee het zenden van nieuwsbrieven onmiddellijk stopt en alle gegevens die van toepassing zijn onmiddellijk gewist worden.

Cookies (of gegevens die jij achterlaat bij het bezoek aan onze website).

Enkel om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. Voor het verbeteren van onze site gebruiken wij Google Analytics. Google herkent geen personen enkel ‘machines’. We gebruiken de verkregen gegevens om ons aanbod te beoordelen en meer klanten te interesseren. Je kan echter je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslissen om deze al dan niet te aanvaarden.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam en je e-mailadres in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens?

Je kan ons verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen, met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Niet tevreden, wat kan je doen?

Ben je niet tevreden met onze privacyverklaring, dan mag je ons altijd contacteren om uw bezorgdheid of klacht te melden.
Finaal heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Privacycommissie (CBPL) (vanaf 25 mei 2018 Gegevensbeschermingsautoriteit).