Bestanden aanleveren

Tips voor een correcte aanlevering.

Ben je niet zo vertrouwd met digitale (druk)bestanden, bel ons dan eerst over printmogelijkheden en de wijze waarop je die bestanden best aanlevert. Maar hieronder alvast al een paar raadgevingen.

  • Hou rekening met de standaard papierformaten & omslagen vóór je aan je opmaak begint. Denk aan de portkosten.
  • Voorzichtig met beeldmateriaal van het internet: behoed je voor auteursrechten!
  • Voor een goed drukresultaat moeten digitale beelden voldoende kwaliteit hebben. (minimaal 300 dpi) Illustraties geplukt van het internet voldoen bijna nooit, wat resulteert in een onscherpe of onzuivere afdruk.
  • Bestanden opgemaakt in Word kunnen, wanneer ze geopend worden op een andere PC, verspringen zodat pagina-indeling en tabs niet meer overeenstemmen met je oorspronkelijke opmaak. Maak er steeds een PDF van.
  • Wanneer bestanden op een andere omgeving worden geopend dan deze waarin ze werden opgemaakt, dan moeten de gebruikte lettertypes op die andere omgeving ook aanwezig zijn. Is dit niet zo, dan worden de oorspronkelijke lettertypes door een gelijkend lettertype vervangen. En dat kan tegenvallen, want dat heeft zeker invloed op de opmaak. Hoe “specialer” het gebruikte lettertype, hoe groter de kans op problemen.
  • Gouden raad: lever bestanden altijd in pdf, en sluit lettertypes altijd in. (font embedding). Lever bestanden op een stick of via mail, maar stuur grotere bestanden via We Transfer. (Afhankelijk van de provider kan je al mailproblemen ondervinden vanaf een grootte van 1 Mb)
  • Heb je een ontwerp gemaakt met aflopend beeld ( is een beeld dat loopt tot aan de rand van het blad), voorzie dan in de opmaak een papierformaat dat 3 mm groter is dan het eindformaat, en laat de beelden doorlopen tot die papierrand.
  • Kleuren op scherm of printer thuis kunnen afwijken van de kleuren op onze professionele machines. Is de juiste kleur écht belangrijk, vraag dan een print- of drukproef.

Contacteer ons via info@sneldrukker.be of via tel. 014 58 38 18